Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna

KONTAKT


Szkola SOSW w Broninie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Broninie

Bronina 59 28-100 Busko Zdrój woj. świętokrzyskie
tel./fax: 41-378-68-58 tel.: 41-242-95-67
e-mail: sosw@sosw-bronina.edu.pl
×

Informacje o projekcie

„PRZEROŚNIEMY NASZYCH MISTRZÓW”
01.09.2012r. – 31.07.2013r.

Projekt „Przerośniemy naszych mistrzów” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Głównym celem Projektu jest zwiększenie kompetencji i poziomu wiedzy 28 uczniów SOSW w Broninie oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej SOSWw Broninie.

Cele szczegółowe to:

 • Podniesienie poziomu 4 Kompetencji Kluczowych w zakresie języka angielskiego, języka ojczystego, umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej.
 • Zwiększenie mobilności zawodowej poprzez uczestnictwo w warsztatach umożliwiających zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych.
 • Zwiększenie motywacji, aspiracji życiowych i poczucia własnej wartości.
 • Podniesienie świadomości w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej na nowoczesnym rynku pracy oraz zwiększenie umiejętności planowania swojej ścieżki zawodowej, pisania CV, listu motywacyjnego.

DLA KOGO STWORZYLIŚMY TEN PROJEKT?
Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne kierujemy do 28 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, którzy:
- chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy;
- są zainteresowani udziałem w zajęciach pozalekcyjnych;
- prawidłowo wypełnią dokumenty rekrutacyjne;
Udział w zajęciach jest bezpłatny, koszty pokrywa Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w Projekcie pierwszeństwo będą mieli uczniowie/uczennice ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

CO MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ?

 • Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój ucznia:

- Język angielski,
- Komunikację interpersonalną,
- Integrację sensoryczną,
- Doskonalenie podstawowych technik szkolnych,
- Stymulowanie rozwoju metodą Biofeedback,
- Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 • Możliwość uczestnictwa w dwóch rodzajach z oferowanych warsztatów:

- komputerowym,
- kulinarnym,
- florystycznym,
- budowlanym.

 • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną.
 • Doradztwo zawodowe.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie:

 • zestaw materiałów szkoleniowych (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, płyta CD, słownik, materiały dydaktyczne do oferowanych zajęć),
 • możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 • poczęstunek (obiad + bufet kawowy),
 • możliwość uczestnictwa w wyjeździe do kina i do teatru.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Projektu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
Bronina 59
28-100 Busko – Zdrój
Tel. 41 378 68 58

Punkt Informacyjno – Rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Informacje i zapisy
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
Bronina 59
28-100 Busko – Zdrój
Tel. 41 378 68 58

Przydatne linki